Globalne zmiany klimatyczne wydłużają sezon wypoczynkowy. Dotyczy zwłaszcza wypoczynku w słońcu i nad wodą. Tradycyjnie otwarcie sezonu przypadało na maj, teraz zapraszamy  do Przełaz już od kwietnia.

Przełazy w marcu 2020
Przełazy nad Niesłyszem w marcu 2020