Z uwagi na charakter naszej działalności preferujemy kontakt telefoniczny:
+48 604 797 162. Przebywamy najczęściej z naszymi gośćmi służąc im opieką, radą i towarzystwem, szkoda nam czasu na przesiadywanie przy komputerze.