Łagów Lubuski

Łagów Lubuski. Pięknie położona na przesmyku miedzy dwoma głębokimi jeziorami rynnowymi: Trześniowskim i Ciecz, miejscowość z Zamkiem Joannitów i 2 średniowiecznymi bramami. W pobliżu malownicze wzgórza Buczyny Łagowskiej i średniowieczne grodzisko. Perła Ziemi Lubuskiej.

foto: Piotr Kułak