Gościkowo Paradyż to wieś znana z klasztoru Cystersów, którzy prowadzili tu od XIII wieku opactwo. Pierwotna nazwa to Paradisus Sanctae Mariae – Raj Matki Bożej. Wzniesiono tu kościół i połączony z nim klasztor. Gotycka budowla kościoła paradyskiego stanowiła unikatowy przykład połączenia cech architektonicznych występujących w świątyniach cysterskich na Śląsku i w Brandenburgii. W XVII wieku przeprowadzono barokizację zespołu klasztornego z uwzględnieniem gotyckiej struktury. Dawne mury i gotyckie sklepienia kościoła harmonizowały z barokowym i klasycystycznym wyposażeniem wnętrza. Obecnie w murach klasztoru mieści się Wyższe Seminarium Duchowne diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Paradyż warto odwiedzić jadąc do Rokitna lub też można tam dopłynąć kajakami z Lubrzy.